Historia naszej Fundacji

Fundacja London Polish Society powstała 15 marca 2015 roku z inicjatywy Abbeyfield London Polish Society – organizacji charytatywnej działającej na terenie Wielkiej Brytanii. Pomysł zrodził się właśnie w Londynie, wśród żyjącej tam Polonii. Ich marzenia i pragnienia nabrały konkretnych kształtów, gdy powołano do życia Fundację London Polish Society. Od początku swojej działalności, wiodącym celem twórców organizacji była kompleksowa pomoc osob starszym – Polakom mieszkającym na stałe w Londynie. Cel został zrealizowany poprzez stworzenie polskich rodzinnych domów opieki, które dały godne warunki życia osobom starszym, gwarantując im troskliwą opiekę, kultywowanie tradycji w rodzinnej atmosferze z zachowaniem uwarunkowań kulturowych i religijnych oraz wsparcie na wszystkich poziomach życia społecznego.

 

Wymienione wartości mają ogromne znaczenie dla osób samotnych, które nie posiadają najbliższej rodziny. Żyjąc z dala od Ojczyzny, nie mogły samodzielnie i prawidłowo funkcjonować w życiu codziennym. W oparciu o bogate doświadczenie i wiedzę, członkowie organizacji stanęli przed kolejnym wyzwaniem – podjęciem inicjatywy poszerzenia swojej aktywności poza granicami Wielkiej Brytanii. Inicjatorzy pomysłu dostrzegali potrzebę stworzenia na terenie Polski naprawdę wyjątkowego domu, który bazowałby na ideach rodziny, a jednocześnie byłby nowoczesnym, bezpiecznym miejscem z profesjonalną opieką dla osób starszych.

Do realizacji celu przyczyniła się możliwość pozyskania przepięknej i przestronnej siedziby w Lesznie przy ulicy Żniwnej. Dom doskonale spełniał oczekiwania założycieli Fundacji London Polish Society, a przede wszystkim ze względu na wygodne położenie domu i możliwość realizacji zadań w ramach rodzinnego domu pomocy, czyli zaaranżowania domów, w których zamieszka nie więcej niż osiem osób.

W latach 2015-2017 przeprowadzono odpowiednią modernizację i remont budynku, stwarzając jednocześnie warunki do prowadzenia domu z wszelakimi udogodnieniami dla osób w podeszłym wieku. Ostatecznie w 2017 roku dom został w pełni przygotowany do zamieszkania.

W tym samym czasie, w aktywne działania Fundacji włączyli się wolontariusze, którzy zaangażowali się w pracę na rzecz osób starszych. To dzięki nim w 2016 roku przygotowano akcję promocyjną Oswajamy, której głównym celem stało się przybliżenie pozytywnego wizerunku osób starszych i niepełnosprawnych społeczeństwu lokalnemu. Akcja, której celem było również łamanie stereotypów na temat starości, pozwoliła na realizację działań promujących zadania Organizacji. Działalność Fundacji zaprezentowano na miejskim lotnisku w Lesznie, podczas promowania różnych organizacji pozarządowych na terenie miasta. Równolegle, udostępnione zostało dla mieszkańców oraz osób zainteresowanych zapoznanie się z funkcjonowaniem domu w ramach „otwartych drzwi”. Z tej okazji, w naszym domu na kilka dni zamieszkało 10 osób w wieku od 67 do 90 lat.

Podczas prezentacji na płycie leszczyńskiego lotniska przygotowane zostało stoisko, przy którym można było się „oswoić” z byciem człowiekiem starszym, chorym i niepełnosprawnym. Działania skierowano do różnych odwiedzających grup wiekowych. Jedną z atrakcji była prezentacja symulatora GERD – czyli wykonanego przez grupę naukowców i studentów ważącego ponad 30 kilogramów stroju. Każdy z uczestników mógł założyć symulator i poczuć na własnej skórze, z jakimi ogromnymi trudnościami boryka się człowiek w podeszłym wieku – często schorowany i niesamodzielny. Jednym dokuczała głuchota (słuchawki akustyczne), innym słaby wzrok (okulary symulujące dolegliwości związane z np. z cukrzycą), a jeszcze inni dotkliwie odczuwali problemy związane z poruszaniem się (sztywność karku, stawów). Nie zabrakło tez innych atrakcji edukacyjnych, zwłaszcza dla najmłodszych. Dzieci mogły wziąć udział w zabawach kreatywnych, korzystać z malowania twarzy i malowania tatuaży przedstawiających logo naszej akcji. Młode pokolenie chętnie mierzyło się z trudnościami wieku podeszłego poprzez podejmowanie prób poruszania się na wózku inwalidzkim, balkoniku czy o lasce. Było to niespotykane doświadczenie, gdyż sprzęt został przedstawiony w nowej odsłonie: kolorowa wysadzana kryształami laska, brylantowe okulary, błyszczący balkonik czy wyścigowa wersja wózka inwalidzkiego. Podczas spotkania można było skorzystać z różnego rodzaju porad, a także otrzymać informacje dotyczące działalności naszych domów rodzinnych. Akcja spotkała się z szerokim odzewem i ogromnym zainteresowaniem mieszkańców społeczności lokalnej.

W ramach Otwartych Dni domu, członkowie Fundacji wraz z wolontariuszami zaprosili leszczyńskich seniorów do wzięcia udziału w akcji promocyjnej publikowanej w lokalnej prasie oraz na Leszczyńskiej stronie internetowej. Ideą kampanii było stworzenie możliwości doświadczenia życia codziennego w domu rodzinnym dla osób starszych. Seniorzy, którzy zgłosili się do udziału w przedsięwzięciu, mogli zamieszkać na kilka dni w domu rodzinnym, skorzystać z pełnej oferty wsparcia, a przede wszystkim „oswoić się” z decyzjami dotyczącymi schyłku swojego życia. Zapoznali się ze strukturą domu, jego organizacją, formami oferowanej pomocy, sposobami rehabilitacji i terapii. Dzięki podjętym działaniom, uczestnicy mogli przekonać się, że starość nie musi być smutna i samotna, ale niesie ze sobą pogodną jesień życia w otoczeniu miłości, szacunku i poczucia bezpieczeństwa. Bardzo ważne okazały się nowe przyjaźnie i radość spędzenia „nadmiaru” czasu wolnego wspólnie z innymi. W ramach projektu, zapytaliśmy uczestników o ich indywidualne potrzeby, które zostały zbadane poprzez ankietę rekrutacyjną. Proponowana oferta zawierała zajęcia terapeutyczne: muzyczne, plastyczne, ruchowe, zabawy integracyjne oparte na terapii reminiscencyjnej. Wspólnie wykonano księgę pamięci (z odciśniętymi dłońmi uczestników i ich krótkimi życiorysami). Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zabawy z chustą Klanza oraz taniec chodzony. Wśród osób realizujących zadanie była pielęgniarka-wolontariuszka, która służyła swoją wiedzą i doświadczeniem. Potrafiła doskonale wskazać na czym polega opieka nad osobą starszą, pokazać, jak można tej pomocy udzielać w najbardziej właściwy i efektywny sposób. Wśród wolontariuszy nie zabrakło osoby, która przygotowała przepyszne posiłki i ciasta, co szczególnie umiliło wspólnie spędzony czas. Dzięki działaniom jednego z wolontariuszy, możliwy był dogodny transport uczestników projektu do naszego domu z ich miejsca zamieszkania. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się takie atrakcje jak kąpiel w jacuzzi, bar czy odpoczynek w urokliwym ogrodzie nad stawem z rybkami.

Chcemy podkreślić szczególny rodzaj zaangażowania w pomoc najbardziej potrzebującym osobom naszego społeczeństwa, które w obecnych czasach bardzo często stają się ofiarami wykluczenia społecznego ze względu na swoje ograniczenia fizyczne, niepełnosprawność, samotność i poczucie bycia niepotrzebnym. Zamierzamy prowadzić działalność, która będzie oparta na małych ośrodkach, w których panuje rodzinna atmosfera, w których można znaleźć dyskretną pomoc, a jednocześnie są to miejsca przeznaczone dla osób dotkliwie odczuwających samotność.

Ogromnym sukcesem organizacji był również udział w Dniach Europy i Targach Organizacji Pozarządowych na leszczyńskim rynku. Była to okazja do zaprezentowania mieszkańcom wizerunku „polonijnego seniora z Londynu”. Na stoisku można było spróbować angielskich przysmaków, zobaczyć, czym różnią się seniorzy w Anglii od seniorów mieszkających w Polsce oraz poznać zwyczaje i życie codzienne polskiego seniora mieszkającego w domach rodzinnych w Londynie. Podczas Dni Europy zaprezentowaliśmy piękne, kolorowe stoisko z angielskimi smakołykami, specjalnie na ten dzień przywiezionymi z Londynu. Pozwoliło to na odpowiednią prezentację wielobarwnego kraju, jakim jest Wielka Brytania. Można było skosztować angielskiej herbatki i złowić czerwoną budkę telefoniczną. Organizatorzy opowiadali o tym, jak na wyspach żyją inni seniorzy-Polacy. Obsługa naszego stoiska odbywała się również w języku angielskim, z czego skorzystali przebywający akurat w Lesznie cudzoziemcy. To tylko niektóre z atrakcji naszego europejskiego stoiska, które cieszyło się żywym zainteresowaniem mieszkańców Leszna.

Następnym wielkim wydarzeniem dla Fundacji był udział we wrześniowym Festynie Organizacji Pozarządowych w Lesznie. I tym razem postawiliśmy na naszych wolontariuszy, którzy przez dwa dni upiekli i udekorowali 445 normalnych i mini-mufinek, 120 lukrowanych pierniczków czyli w sumie 565 ciastek przygotowanych z wielką starannością i miłością. Smakołyki były elementem zaproszenia na nasze dni otwarte, które odbyły się 17 września 2017roku. Niesamowite, że w tym dniu można było spotkać, aż pół tysiąca mieszkańców Leszna i zaprosić ich do naszego domu, gdzie przy kawie dalej wprowadzaliśmy zainteresowanych w nasz projekt Oswajamy. Spotkania te przyniosły obu stronom wiele miłych chwil i niezapomnianych wrażeń.

13 października 2017r. nasza Fundacja otrzymała upragniony status Organizacji Pozarządowej i zaczęła aktywnie planować następne działania na rzecz osób starszych zgodnie z przyjętymi założeniami.