Polityka Prywatności

 

Dziękujemy Ci za dotychczasowe zaufanie którym obdarzyłeś nasz serwis.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie
ochrony danych osobowych, chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach
dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prosimy abyś zapoznał się z naszymi nowymi Regulaminami oraz zasadami
ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności.

Informacja Administratora Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizacja Pożytku  Publicznego Fundacja  London  Polish  Society ul.  Żniwna  28 64-100 Leszno, KRS  0000548026 NIP 1182106494, Regon 36101046700000 (dalej „Administrator” lub „My”).
 2. Twoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres ) będą przetwarzane wyłącznie na cele wykonania umowy oraz obsługi (reklamacje, ankiety jakościowe). Jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę, Twoje dane będą przetwarzane na cele marketingowe, w celu otrzymania newslettera, uczestniczenia w innych usługach oferowanych przez Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, Twoja zgoda, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
 4. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę klikając w link dezaktywacyjny (zawarty w stopce każdego wysyłanego przez nas e-maila) po prostu pisząc wiadomość lub dzwoniąc do nas;
 5. Twoje dane są przez nas przekazywane innym  organizacja  zdrowia  z  którymi  współpracujemy Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. UK) w związku z działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i statystycznych, np. Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
 6. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wykonania zawartych pomiędzy nami umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających. Jeśli chodzi o newsletter Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo nie wycofasz udzielonej nam zgody.
 7. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 8. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też zawsze wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na cele marketingowe;
 9. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych;
 10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych;
 11. Podanie Twoich danych jest konieczne w celu świadczenia  usług  najwyższej  jakości.