Kultura Fundacji

Kultura naszej fundacji opiera się na pięciu fundamentach którymi są:

JAKOŚĆ. Nie chodzi o walkę z objawami starości, ale o wieloaspektowe wspomaganie osób starszych, niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu poprzez zaakceptowanie zmian oraz zminimalizowanie negatywnych skutków starzenia się. To ofiarowanie osobom starszym autonomii psychicznej i fizycznej oraz możliwości życia pełnią.

DZIELENIE SIĘ CZASEM. Dla nas to bycie z innymi ludźmi codziennie, dzielenie się doświadczeniami i bogactwem przeżyć z pełnionych funkcji zawodowo-społecznych. To odwaga do działania i współdziałania, uczestnictwo w życiu grupy, które są dostawą realizacji indywidualnych potrzeb każdego człowieka.

LUDZIE. To zespół opiekunów, rodzina, przyjaciele, sąsiedzi i nasi seniorzy. To ludzie, którzy chcą wspierać osoby starsze w ich codziennych trudnościach. To mała rodzina, która jest z seniorem codziennie: w modlitwie, podczas posiłków, wspólnych wieczorów, w dzień urodzin i wokół wigilijnego stołu. To Ci, którzy nie odwracają wzroku, a służą wszystkimi swoimi umiejętnościami, aby człowiek starszy i niepełnosprawny poczuł się ważny i potrzebny.

DZIAŁANIA TWÓRCZE. Życie nigdy nie jest nudne. Każdy dzień to nowe wyzwanie, nowe możliwości i zadania, na które nie miało się czasu w młodości. To niezliczone godziny, które można spędzić kreatywnie i aktywnie. Pobudzamy do życia, do tego, żeby ciągle „chciało się chcieć”. Stawiamy na samorealizację, na ciągły rozwój w stale zmieniającym się świecie – nowinki techniczne nie są zarezerwowane tylko dla młodych! Dajemy szansę na rozwijanie własnych zainteresowań, poznanie nowych ludzi i nowych możliwości.

DUCHOWOŚĆ. Wiara jest wartością, która wypełnia duszę człowieka – zwłaszcza starszego. Religia pomaga opowiedzieć na pytania, nawet te najgłębsze, daje pocieszenie i ukojenie. Razem tworzymy warunki, w których każdy może realizować swoje duchowe potrzeby i szukać ukojenia w modlitwie.