Wolontariusze

Wolontariat to sposób samorealizacji, który umożliwia ludziom prowadzenie zdrowszego, bardziej spełnionego i produktywnego życia. Wolontariusze pracują dla dobra innych, poświęcają swój czas i energię, aby innym żyło się lepiej. To piękny gest, którego nie sposób przecenić.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosło zainteresowanie organizacjami non-profit i wolontariatem. Taka tendencja pokazuje, że dla społeczeństwa ważne staje się efektywne zaangażowanie ludzi w tworzenie lepszej rzeczywistości dla siebie i innych.

Idea wolontariatu i ogromna praca wolontariuszy stała się podwaliną i sensem działania Abbeyfield London Polish Society. Jest to przykład niezwykłej fundacji non–profit, która nie tylko wyrosła z potrzeb społecznych, wspaniale rozwinęła się na przestrzeni 35 lat, ale potrafiła znaleźć dość siły, by swoje działania przenieść na teren Polski powołując do życia Fundację London Polish Society, aby przez jej działania otworzyć swój pierwszy rodzinny dom opieki dla Polskiej społeczności.

Bardzo chętnie zaprosimy do swojego zespołu osoby, które w sposób bezinteresowny chciałyby zaangażować się w pomoc osobom starszym.

Zaangażuj się!
Pomóż tym, których kochasz!
Naucz się nowych rzeczy!
Bądź z nami!
Ofiarując odrobinę swojego czasu zmieniasz, rzeczywiście zmieniasz czyjś świat na lepsze.
Użyj swoich zdolności i wykształcenia, aby wspomóc działania Fundacji!
Baw się dobrze!